top of page

תקנון האתר

אספקת המוצר – המוצר, השתתפות ב"קייטנת יפן" בתאריכים המצויינים, לפרק הזמן אותו רכשו.
אחריות בית העסק – כל משתתפי הקייטנה מבוטחים ע"פ החוק בביטוח צד ג' לפעילות קייטנות, וכן בית העסק עצמו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית כפי שמוגדר בחוק.
הגבלת גיל רכישה – הרוכש הוא בגיל 18 ומעלה.
מדיניות ביטולים עד שבוע לפני הקייטנה יש החזר של 100%,
7 ימים עד 3 ימים לפני החזר של 70%,
במידה של ביטול השתתפות 3 ימים לפני היום הראשון של הקייטנה החזר של 50%,
לאחר תחילת הקייטנה אין החזר כספי.
פרטיות מדיניות – לא יעשה שימוש בפרטים שנמסרו באתר מלבד לטובת פעילות הקייטנה עצמה. כל המידע ישמר במסמכים הפנימיים של החברה "קייטנת יפן".

bottom of page